KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Pohjois-Karjalan helluntai­seurakunnat

Pohjois-Karjala on itäisin yhteistyöalue

Pohjois-Karjalassa keskeinen pääseurakunta Joensuu toimii yhdessä alueen pienempien seurakuntien kanssa. Lähetystyön vahvistamiseksi ja pienten seurakuntien osallistumisen mahdollistamiseksi on perustettu seurakuntien yhteinen Pohjois-Karjalan ulkolähetys ry.

POHJOIS-KARJALA

Väkiluku: 162 540
Seurakuntia: 9
Jäseniä: 1 206
Osuus: 0,7 %

Koulutyö

Koulutyö on keskeinen osa alueen helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä. Alueen seurakuntia palvelee yhteinen koulutyön yhdyshenkilö, joka tukee seurakuntia kouluyhteistyössä koulutuksilla, materiaaleilla ja kouluvierailuilla. Alueellinen koulutyö on osa Helluntaikirkon Koulupalvelua. Tarkemmin koulutyöstä www.hkopa.fi.

Pohjois-Karjala
Nina Kaasalainen-Palviainen
Koulutyön yhteyshenkilö
040 705 4080
nina.kaasalainen-
palviainen@outlook.com

Pohjois-Karjalan alueen seurakunnat

ILOMANTSI

Ruskosillantie 19

ilomantsinhelluntaiseurakunta@gmail.com

JOENSUU

Niinivaarantie 26

013 311 603
joensuu@helluntaiseurakunta.fi
https://joensuu.helluntaiseurakunta.fi/

JOENSUU

Teollisuuskatu 15

info@loftseurakunta.fi

JUUKA

Sairaalantie 17

posti@juuanhelluntaisrk.com

KITEE

Koivulantie 3

045 1341 105
kiteenhsrk@gmail.com
https://kitee.helluntaiseurakunta.fi/

LIEKSA

Koski-Jaakonkatu 71

srk@lieksanhelluntaisrk.net

NURMES

Kaarlonkatu 4

nurmeksen.helluntaiseurakunta@oyk.fi

OUTOKUMPU

Kiisukatu 1

esko.kallinen@opaasi.fi

POLVIJÄRVI

Haavikontie 19

seppokaasinen61@gmail.com
https://keitaalla.com

TOHMAJÄRVI

Lassintie 21

srk@saalem.info