KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

KOTIMAAN MEDIATYÖ

Hyödynnämme uutta viestintäteknologiaa luovasti

Helluntaikirkon mediatyö kokoaa ja edustaa helluntailiikkeen kokonaiskuvaa sekä tukee liikkeen omia mediatoimijoita.

Helluntaikirkko seuraa helluntailiikkeeseen liittyvää julkista mediaa sekä vastaa sen yhteiskunta- ja viranomaissuhteista. Helluntaikirkon nettisivut ovat ikkuna helluntailiikkeeseen ja sen viestintään. Sivuilta löytyy myös lausuntoja ja kannanottoja sekä esittelymateriaalia helluntailiikkeestä.

Helluntailiikkeen mediatyön keskeisiä toimijoita ovat Aikamedia ja Avainmedia. Myös muut liikkeen yhteisöt toimivat monipuolisesti kotimaan mediassa.

Helluntailiikkeen seurakuntien mediatyö on monipuolista ja sen taso on kehittynyt koronapandemian myötä. Useiden seurakuntien mediatyöhön kuuluu perinteisten medioiden lisäksi myös livestreamlähetykset.

Helluntailiike on mukana vapaiden kirkkokuntien radio- ja tv-toimikunnassa

Toimikunta edustaa vapaakristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä ja toimii yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen Yleisradion jumalanpalvelusten ja hartauksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Helluntailiike osallistui vuonna 2023 useiden Ylellä esitettyjen jumalanpalvelusten ja hartausohjelmien tuottamiseen. Määrä vaihtelee vuosittain.
Helluntailiikettä toimikunnassa edustaa Petri Viinikkala, Helsingin Saalem-seurakunnasta.

Kotimaan mediatoimijoita

AIKAMEDIA OY

Aikamedia Oy on kristillinen mediatalo, joka kustantaa kirjoja ja lehtiä sekä tarjoaa graafista suunnittelua ja sisällöntuotantoa sekä digipaino- ja verkkokauppapalveluja. Uutuutena on Ajassa-digimedia, josta löytyy laaja valikoima lehtiä, kirjoja, musiikkia ja podcasteja. Helluntaikirkko on Aikamedian Oy:n pääomistaja.

Aikamedian tunnetuimpia lehtiä ovat RV-lehti, Hyvä Sanoma ja lastenlehti Jees. Lisäksi Aikamedia julkaisee Kultalyhde-joululehden sekä PaimenPlus-lehteä seurakuntien pastoreilla ja vastuuhenkilöille.

Vakiotuotteiden lisäksi Aikamedia tuottaa seurakuntien sekä Helluntaikirkon tarpeisiin missio- ja evankelioimiskampanjakohtaisia materiaaleja ja palveluja, kuten esimerkiksi lehtiä, mainoksia, roll-uppeja, somekampanjoita.

Aikamedian palveluvalikoimaan kuuluvat myös tilitoimistopalvelut.

AVAINMEDIA

Avainmedia Medialähetystalo tuottaa ja lähettää kristillisiä, evankelioivia ohjelmia satelliittikanavan, internetin ja sosiaalisen median kautta ympäri maailmaa.

Avainmedian kotimaan mediatyöhön kuuluvat muun muassa internetsivustot tuleuskoon.fi sekä UskoTV. Sivustot tavoittavat merkittävästi seurakuntalaisia ja seurakuntien ulkopuolisia ihmisiä.

Lisäksi Avainmedia tarjoaa seurakunnille luotettavia, ammattitaitoisia ja tehokkaita internetmediapalveluja. Näitä ovat muun muassa kotisivupalvelu, seurakuntien tilaisuuksien välittäminen suorina lähetyksinä ja tallenteina, mediakoulutuksia ja tuotantopalveluja.

Avainmedian Nouse ja loista -työ on esimerkki seurakuntien käyttöön tuotetusta opetuslapseuttavasta ja tavoittavasta mediaan perustuvasta opetusmateriaalista.