KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Kaakkois-Suomen helluntai­seurakunnat

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson helluntaiseurakunnat

Kaakkois-Suomi on pitkän historian yhteistyöalue

Kaakkois-Suomen seurakunnista suurin osa on Kymenlaaksossa ja siellä sijaitsee suomen vanhin, vuonna 1920 perustettu Karhulan helluntaiseurakunta. Etelä-Karjalan kolmen seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä muun muassa yhteisen lähetystiimin kautta.

KAAKKOIS-SUOMI

Väkiluku: 284 841
Seurakuntia: 15
Jäseniä: 1 941
Osuus: 0,7 %

Koulutyö

Koulutyö on keskeinen osa alueen helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä. Alueen seurakuntia palvelee koulutyön yhdyshenkilö, joka tiiminsä kanssa tukee seurakuntia kouluyhteistyössä koulutuksilla, materiaaleilla ja kouluvierailuilla. Alueellinen koulutyö on osa Helluntaikirkon Koulupalvelua.

Kaakkois-Suomi
Jarkko Kokkonen

Koulutyön yhteyshenkilö
045 6466 044
jarkko.kokkonen@helluntaikirkko.fi 

Kaakkois-Suomen alueen seurakunnat

ELIMÄKI

Vanhamaantie 10

elimaenkotikirkko@gmail.com

HAMINA

Kadettikoulunkatu 11

haminanhelluntaisrk@gmail.com

IMATRA

PL 104, Kallenkatu 8

imatranhelluntaiseurakunta@gmail.com

INKEROINEN

Asematie 12

050 4313322
lauttari@gmail.com
http://www.inkeroistenhsrk.net

KOTKA

Suntionkatu 13

045 124 9418
karhulan.hsrk@kymp.net
https://karhulanhelluntaisrk.fi

KOTKA

Kaivokatu 10

0503749923
kotkahsrk@gmail.com
https://www.kotkanhelluntaisrk.fi/

KOUVOLA

Kalevankatu 20

040 8468511
toimisto@kvlhelluntaisrk.fi
https://www.kvlhelluntaisrk.fi

KUUSANKOSKI

Pallokentäntie 1

pentti.harju@penantieto-opus.fi

LAPPEENRANTA

Armilankatu 31

040 1437 944
toimisto@lprhelluntaisrk.fi
https://www.lappeenrannanhelluntaisrk.fi/

MIEHIKKÄLÄ

Keskustie 23

miehikkalanhelluntaisrk@gmail.com

TAAVETTI

Tainantie 3

luumaenhelluntaisrk.saalem@gmail.com

TUOHIKOTTI

Alakylänraitti 5

tuohikotinhsrk@gmail.com

VALKEALA

Kustaa III tie 9

cafeverso.vla@gmail.com

VASTILA

Lossirannantie 16

hirvikosken.helluntaisrk@gmail.com

VOIKKAA

Voikkaantie 22

voikkaan.saalem@gmail.com