KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Juhannuskonferenssi 2024

20.–23.6.2024, Iso Kirja, Keuruu

Juhannuskonferenssi 2024

20.–23.6.2024, Iso Kirja, Keuruu

Tule ja tutustu, ylläty ja osallistu – tervetuloa!

Helluntailiikkeen juhla – Juhannuskonferenssi – lähestyy. Helluntaikirkkona siunaamme tapahtumaa ja tuotamme sisältöä yhteiseen juhlaamme. Haluamme nähdä sinut Missioteltan osastoillamme sekä tuottamissamme tilaisuuksissa. Konferenssin teema, Rohkea usko, on sydämessämme ja toiminnassamme.

Janne Lahti
Missiopalvelujen johtaja

Vastaa kyselyyn Missioteltan osastollamme ja osallistu arvontaan!

Voitoiksi arvotaan Ajassa-sovelluksen käyttöoikeus kolmeksi (3) kuukaudeksi kolmelle (3) henkilölle.

Helluntaikirkko konferenssissa

Missioteltta

Valloittava seurakunta – tehdään se yhdessä!

Osastomme avautuu yleisölle torstaina 20.6.2024 klo 14 – tervetuloa!

Tule tutustumaan Missiopalveluihin, joita ovat muun muassa diakonia, evankeliointi ja evankelistaverkosto, vankilatyö, koulutyö ja NextGen, monikulttuurisuustyö ja StartUp-työ. Kerromme myös helluntaiseurakunnille tarjoamistamme Seurakuntapalveluista ja valtakunnallisesta Hyvällä sydämellä -hankkeesta, jossa on mukana yli sata helluntaiseurakuntaa.

Pohjanmaan yhteistyöalue esittäytyy helluntaiseurakuntien yhteistyöalueiden pisteellämme.

Erityisen tilan osastollamme on saanut Helluntaiherätyksen maailmankonferenssi 2025, joka järjestetään Helsingissä ensi vuonna helluntaiviikolla.

Kuurojen työ viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan. Kuurojen työn pisteellä Missioteltassa esitellään kuurojen työtä, tapahtumia ja Raamatun käännöstyötä. Paikalla on tulkki.

Osallistu arvontaan!

Osastollamme on myös kysely, johon vastaamalla pääset mukaan arvontaan! Voitoiksi arvotaan Ajassa-sovelluksen käyttöoikeus kolmeksi (3) kuukaudeksi kolmelle (3) henkilölle.

Osastoltamme löydät myös Jippiimissio ry:n pisteen.

Löydät osastomme Missioteltan pohjakartasta (alla). Kuva suurenee hiirellä klikkaamalla.

Konffa-areena

Torstaina 20.6.2024

15.00–16.00
Pastoreiden ja seurakuntien vastuunkantajien kahvi- ja teematilaisuus
Hyry-yhteisöjen tuottama tilaisuus, jonka teemana ”Rohkea johtajuus”; Marko Halttunen (juonto), Stephen Fogarty (AlphaCrucis College; puhe), Markku Ojaniemi (tulkkaus). Tervehdykset Ukrainasta (Juri Kulakevich) ja Etiopiasta (Tamirat Tariku) sekä Syyspäiviltä 2024 ja Maailmankonferenssista 2025.

18.00–18.20
Alueellinen yhteistyö valloittaa Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa
Juha Lehto, Janne Lahti, Taneli Halonen ja Eero Haarala

Perjantaina 21.6.2024

10.45–11.00
Käsi kädessä -työ 20 vuotta
Helluntaiseurakuntien kehitysvammaistyö

17.30–17.45
Rohkeasti lasten ja nuorten puolesta
Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu;
Henna Orava ja koulupastoreita
Musiikki Toni Kivistö

Lauantaina 22.6.2024

10.45–11.00
Seurakuntien istuttaminen avain kasvuun?
Suvi Pukarinen, StartUp-työryhmä

12.35–12.55
Go & Make! – Mitä on odotettavissa, kun helluntailiikkeen maailmankonferenssi järjestetään Helsingissä helluntaiviikolla 2025?
Stefan Sigfrids, Henri Hermunen
Musiikki: Jippii Youth

Helluntaiherätyksen maailmankonferenssi, joka järjestetään helluntaiviikolla 4.–7.6.2025 Helsingin Jäähallissa, kokoaa yhteen maailmanlaajuisen helluntailiikkeen vaikuttajat. Konferenssi järjestetään kolmen vuoden välein ja Suomessa se pidettiin edellisen kerran vuonna 1964.
Maailmankonferenssin nimeksi on valikoitunut Go & Make. Nimi nousee Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” (Matt 28:19).

13.35–13.55
Kuurojen työ 50 vuotta ja Raamatun käännöstyö suomalaiselle viittomakielelle
Marika Jouhki, Tellervo Aallos, kuurojen työn työryhmäläisiä

14.00–15.00
Seurakuntaistutuksen verkostotapaaminen

17.35–17.55
Saavuttamattomat kansat keskellämme
Aaron Ibrahim ja Eero Antturi (Avainmedia), Juha Lehto (Helluntaikirkko)
Video Belutš-työstä
Musiikki: Jari Mykkänen

Juhlateltta

Perjantaina 21.6.2024

19.00–20.30
Missiojuhla Hyvällä sydämellä | Mission night
Puhe: Ville Kalaniemi
Johto: Esko Matikainen
Juhlassa kerätään kolehti kotimaan työlle.
Mukana Kuurojen työ ja viittomakielinen kuoro.
Musiikki: Petri Kosonen band

Konferenssin aikana Petri Kosonen bandissa palvelee yhteensä 11 henkeä. Petrin perheen lisäksi on kaksi sähkökitaristia ja yksi laulajista soittaa viulua.

Teemateltta

Torstaina 20.6.2024

13.00–14.15
International Service in English | Kansainvälinen tilaisuus
Leading: Sandesh Robert
Preaching: Renaud Lomba
Worship: Pentecostal Church of Jyväskylä (Jyväskylän Helluntaiseurakunta)
Tuottaja: Monikulttuurisuustoimikunta

Perjantaina 21.6.2024

11.00–12.00
Lastenjuhla
Voisinpa nähdä Jeesuksen!

Tuottaja: Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu / Merja ja Mikael Mäkinen yhteistyössä NextGen-verkoston kanssa
Ikäsuositus: 9–12-vuotiaat

13.00–14.15
Kansainvälinen tilaisuus | International meeting
Miten auttaa kristittyjä turvapaikanhakijoita – Petra31-paneelikeskustelu, jonka juontaa Juan Castillo. Paneelissa ovat mukana Taneli Skyttä, Pirjo Raunio ja Timo Keskitalo.
Tuottaja: Monikulttuurisuustoimikunta

Lauantaina 22.6.2024
13.00–14.15
Kansainvälinen tilaisuus | Міжнародна зустріч |международное собрание | International meeting
(kielet: ukraina, venäjä, suomi)
Juontaa: Kudryk Pavlo
Musiikki: Ukrainalainen Kovcheg-kuoro
Puhuja: Anatoly Butov
Tulkki: Juliana Butova
Tuottaja: Monikulttuurisuustoimikunta

Lisävinkki konferenssipäiviin

Konferenssissa on runsaasti ohjelmaa lapsille. Ohjelmaa on ollut tuottamassa helluntailiikkeen NextGen-verkosto. Lue lisää helluntailiikkeen lapsi-, nuoriso- ja koulutyöstä sekä NextGenistä: lapsi-, nuoriso- ja koulutyö.

Lue lisää

Suuren kesätapahtuman koko ohjelman ja kaikki lisätiedot löydät Juhannuskonferenssi.fi-nettisivuilta.

Sosiaalinen media

Julkaisemme konferenssin aikana kuvamateriaalia Facebookissa: https://www.facebook.com/Helluntaikirkko

Kun julkaiset Juhannuskonferenssista Helluntaikirkon toimintaan liittyviä kuvia, käytä alla olevia hashtageja:

#valloittavaseurakunta
#valloittavasrk
#shkkonffa

Maailmankonferenssiin 2025 liittyvissä postauksissa:

#PWC2025Helsinki
#PWC2025
#PWC2025fi
#PWC2025Finland
#maailmankonferenssi
#helluntaiherätys

Ohjelmiimme voi tulla viime hetken muutoksia.