KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Hämeen helluntaiseurakunnat

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen helluntaiseurakunnat

Häme on uusin yhteistyöalue

Hämeen helluntaiseurakunnat ovat tiivistämässä yhteistyötä Kanta- ja Päijät-Hämeen välillä. Alueen yhteinen lähetystoimikunta aloitti viisi vuotta sitten, ja yhteistyötä vahvistetaan myös lapsi-. koulu- ja nuorisotyössä.

HÄME

Väkiluku: 374 065
Seurakuntia: 15
Jäseniä: 3 328
Osuus: 0,9 %

Koulutyö

Koulutyö on keskeinen osa alueen helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä. Alueen seurakuntia palvelee yhteinen koulutyön yhdyshenkilö, joka tukee seurakuntia kouluyhteistyössä koulutuksilla, materiaaleilla ja kouluvierailuilla. Alueellinen koulutyö on osa Helluntaikirkon Koulupalvelua.

Kanta-Häme
Heidi Antinsalo
Koulutyön yhteyshenkilö
050 470 9970
heidi.antinsalo@helluntaikirkko.fi

Päijät-Häme
Teemu Kaski
Koulupastori
040 562 2986
teemu.kaski@helluntaikirkko.fi

Hämeen alueen seurakunnat

FORSSA

Nikkilänkatu 2

050 386 9939
seurakunta@fohe.fi
https://www.fohe.fi/

HÄMEENLINNA

Turuntie 12

045 107 4870
info@helluntaiseurakunta.net
https://helluntaiseurakunta.net/

HEINOLA

Siltakatu 42

heinolanhelluntaiseurakunta@gmail.com

HOLLOLA

Rakentajantie 8

040 5917419
toimisto@hollolanhelluntaisrk.fi
http://www.hollolanhelluntaisrk.fi/

HYVINKÄÄ

Palo-ojantie 1

019 469420
info@hyvinkaanhelluntaisrk.fi
https://hyvinkaanhelluntaisrk.fi/

KUHMOINEN

Toritie 44

heikkila.reijo49@gmail.com

LAHTI

Kiveriönkatu 1

toimisto@lahdenhelluntaisrk.fi

LAMMI

Evontie 14

lamminhelluntaisrk@gmail.com

NASTOLA

Rapparintie 6

045 8537797
nastolanhelluntaiseurakunta@gmail.com
https://www.nashs.fi/

ORIMATTILA

Viljamaantie 18

info@orimattilanhelluntaisrk.fi

PADASJOKI

Kauppatie 4

padasjoenhellsrk@gmail.com

PAROLA

Teollisuustie 6

info@hattulankotikirkko.fi

RIIHIMÄKI

Koivistonkatu 5

toimisto@kotikirkko.fi

SYSMÄ

Pusukuja 8

sysmanhellsrk@luukku.com

TURENKI

Liikekuja 1

janakkalanhelluntaisrk@gmail.com

VÄÄKSY

Huoltorinne 1

vanhimmisto@vaaksynhelluntaisrk.fi