KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

FINLANDSSVENSKA PINGST

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson helluntaiseurakunnat

Kaakkois-Suomi on pitkän historian yhteistyöalue

Kaakkois-Suomen seurakunnista suurin osa on Kymenlaaksossa ja siellä sijaitsee suomen vanhin, vuonna 1920 perustettu Karhulan helluntaiseurakunta. Etelä-Karjalan kolmen seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä muun muassa yhteisen lähetystiimin kautta.

KAAKKOIS-SUOMI

Väkiluku: 284 841
Seurakuntia: 15
Jäseniä: 1 941
Osuus: 0,7 %

Koulutyö

Koulutyö on keskeinen osa alueen helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä. Alueen seurakuntia palvelee koulutyön yhdyshenkilö, joka tiiminsä kanssa tukee seurakuntia kouluyhteistyössä koulutuksilla, materiaaleilla ja kouluvierailuilla. Alueellinen koulutyö on osa Helluntaikirkon Koulupalvelua.

Kaakkois-Suomi
Jarkko Kokkonen

Koulutyön yhteyshenkilö
045 6466 044
jarkko.kokkonen@helluntaikirkko.fi 

FINLANDSSVENSKA PINGST

BERGÖ

c/o Perisgrundvägen 37

ESPOO

Mankängen 7 A

mbf@kyrktorget.net

HELSINKI

Albertsgatan 31

(09) 694 0400
info@filadelfia.fi
www.filadelfia.fi

KARJAA

Centralgatan 73

info@karisbetel.fi
www.karisbetel.fi

KEMIÖ

Finnuddsvägen 10

KIRKKONUMMI

Gamla Kustvägen 86

(09) 298 1599

KOIVULAHTI

Södra Funisbackvägen 10

0504994342
elim.kvevlax@outlook.com
www.elimkvevlax.fi

KOKKOLA

Långbrogatan 10 A

KOKKOLA

Furuvägen 11 A

KORPPOO

Handelsmansvägen 7

045 128 5086

KORSNÄS

Kyrkobyvägen 147

(06) 364 1020
www.kyrktorget.fi/filadelfia.korsnas

KUNI

Karlebyvägen 1810

www.kunibetesda.nu

MAKSAMAA

Ulotvägen 86

MARIEHAMN

Matrosgatan 1

(018) 13 838
pingstkyrkan@aland.net
www.pingstkyrkan.ax

NÄRPIÖ

Klaresundsvägen 8

040 080 6646
narpesfila@gmail.com
https://www.narpesfiladelfia.fi

ORAVAINEN

Malaktvägen

PARAINEN

Skolgatan 13

044 507 7441
fila@parnet.fi
www.pargaspingst.fi

PIETARSAARI

Stationsvägen 1

(06) 723 1524
info@pingstkyrkan.fi
www.elim.fi

PORVOO

Nordenskjödsgatan 22

SIPOO

Iso Kylätie 34

040 5180859
info@sibbobetania.fi
https://www.sibbobetania.fi

SULVA

Solfväg 202

SVARVAR

Björneborgsvägen 2993

TAMMISAARI

Långgatan 19

050 402 2223
info@betesdachurch.fi
https://betesdachurch.fi/

UUSIKAARLEPYY

Gustaf Adolfsgatan 19

(06) 722 1413
salem.nykarleby@gmail.com
www.kyrktorget.fi/salem.nykarleby

VAASA

Skeppsgatan 11

06 317 3455
info@sion.fi
https://www.sion.fi

VÄSTERSKOG

Simsalö

VOOLAHTI

Vålaxvägen 839

www.voolahden-rukoushuoneseurakunta-valax-bonehusforsamlingen.com

VÖYRI

Vöråvägen 32

(06) 383 0123
frikyrka@nic.fi
www.frikyrkan.fi