KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Employee Credential

About the Credentials

Employee credentials have been in use for more than five years The first ones were issued at the end of 2016, and 2017 was a transitional period during which the criteria for the award of the credential were more focused on work experience. Now, the credentials are subject to the validity of the conditions for obtaining a credential.

The credential is valid for five (5) years at a time and expires unless renewed. . The right of ordination is attached to the credentials, so when the credential expires, the right of ordination also expires. The expiration date will be reflected on the credential card the employee receives. (if the card does not have an expiration date, but has the word “indefinitely” on it, the credential card is valid and does not need to be renewed).

After the refresher training, an electronic credential application form must be completed in order to renew the credential. The credential application form can be found on this page, via the blue Application and Renewal Form button. The credential application form can be found on this page, via the blue Application and Renewal Form button.

Applying for and renewing a credential

To renew your credentials, fill in an online application form, a link to which has been sent to all interested parties.

Application forms must be completed and signed in due time before the expiry date of the mandate. Applications will be considered by the Credentials Committee at its meeting.

The completed application will be sent electronically from the Pentecostal Church office for signature by the applicant and his/her congregational elder representative.

The application is signed both by the credential holder and by a representative of the eldership of his or her home church: the lead pastor, the chairman or vice-chairman of the eldership. You cannot sign your own application on behalf of your congregation; it is always signed by another representative of the elders. Signing is done electronically.

The necessary attachments can be added directly to the application form when submitting the application or alternatively sent by e-mail to: valtakirjat@helluntaikirkko.fi.

    No Results Found

    The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Credentials

Parish worker

The congregation applies for a parish worker credential for a person doing parish work, such as a parish worker, deacon, evangelist, school worker, or Hyry community worker. . The title under which the credential will be granted is noted on the application.
The following titles are available: parish worker, deacon, evangelist, school worker or Hyry Community worker.

Child and Youth Worker

The congregation applies for a Child and Youth Worker credential for a person who works with children and/or youth The application shall indicate the title under which the mandate is granted.
The following titles are available: child worker, youth worker, child and youth worker, school worker.

Missionary

The parish and Fida International jointly apply for the credentials of a missionary. The title of the missionary credential is always “Missionary Certificate” and it is usually equated with the church worker credential. . If the title is also ‘Ordained Minister’, it is treated in the same way as a pastor’s credential and has the same criteria as a pastor’s credential.

Pastor

The congregation applies for a pastoral credential for a person who is engaged in pastoral ministry. If the criteria are met, a pastor’s credential can also be applied for in the area of children and youth ministry, in which case the title is, for example, youth pastor. The application shall indicate the title under which the mandate is granted.
The following titles are available: pastor, youth pastor, pastor for children, pastor for family work, pastor for missionary work, pastor for diaconal work.