KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Ihme, josta pitäisi kertoa kaikille

Juttelin taannoin lomamatkallani niitä näitä itselleni ennestään tuntemattoman naisen kanssa. Monista muista suomalaisturisteista poiketen kaadoin kurkustani alas pelkkää vissyä, ja keskustelukumppanini kiinnostui juomatottumusteni taustoista.

Kerroin juoneeni nuorempana sen verran itsetuhoisella tyylillä alkoholia ja käyttäneeni siinä ohessa kaikenlaisia muitakin päihteitä, että henki oli mennä useampaan otteeseen. Tästä ei enää ollut paluuta, ja jouduin kertomaan yksityiskohtaisemminkin elämäni koukeroista ja siitä, miten sain uuden suunnan uskoontulon myötä.

Nainen tenttasi yksityiskohtia ja kuunteli vastauksia silmät teelautasen kokoisina. Lopulta hän kiljaisi: ”Mutta tuohan on ihan oikea ihme!” Myönsin hänen olevan oikeassa, minkä jälkeen hän lausui: ”Tuollaisista ihmeistä pitäisi kyllä kertoa kaikille, että ihmiset tajuaisivat, mistä tuossa on kyse!” Tunnustin hänen olevan oikeassa, ja kerroin, että kyllä tässä on yritetty tätä sanomaa ihmisten tietoon saadakin.

Jeesuksen ympärillä pyörineet keskustelut ovat saaneet aikaan sekä hämmästystä että innostusta.

Tämä oli vain yhden ihmisen yksi kokemus siitä, miten Jeesuksen ympärillä pyörineet keskustelut ovat saaneet keskustelukumppaneissa aikaan sekä hämmästystä että innostusta. Vastaavasti eri puolilla Suomea saarnavierailujen yhteydessä olen käynyt uskovaisten ihmisten kanssa paljon keskusteluja ja kuullut voivottelua ja päivittelyä siitä, miten nykypäivän ihmiset ovat paatuneita eivätkä lainkaan kiinnostuneita hengellisistä asioista.

Ei ole kyse siitä, etteikö evankeliumi, eli kristinuskon keskeinen sanoma, kiinnostaisi ihmisiä. Onhan meillä kaikkien aikojen voimallisin, ihmeellisin ja mielenkiintoisin sanoma, joka koskettaa joka ikisen ihmisen elämää.

Kyse on toisaalta siitä, että iso osa ihmisistä tietämisen sijaan vain luulee tietävänsä, mistä evankeliumissa on kyse. Toisaalta kyse on myös siitä, että tietämisen sijaan iso osa uskovaisista luulee tietävänsä, etteivät ihmiset enää olisi sanomastamme kiinnostuneita. Kun nämä kaksi luuloa yhdistetään toisiinsa, soppa onkin valmis. Ihmeellistä evankeliumia julistetaan vain ”omille”, koska ”ulkopuolisia” se ei luulojemme mukaan kiinnosta. Ja ”ulkopuoliset” eivät katso vaivan arvoiseksi tulla ”omille” suunnattuihin tilaisuuksiimme ilosanoman kuulijoiksi, koska luulevat tietävänsä, mistä seura(piiri)kuntiemme toiminnassa on kyse.

Itse uskon, että oletetun ongelmamme ratkaisu on yksinkertainen mutta voimallinen. Meidän tulee pitää evankeliumi niin sanoina kuin tekoina omassa arjessamme esillä niin, että ympärillämme olevilla ihmisillä on luontevissa tilanteissa mahdollisuus vapautua luuloistaan ja kysellä lisää uskomme ihmeellisestä ytimestä.

Jokainen kristitty on omakohtaisesti kokenut ihmeen tullessaan osalliseksi armosta ja päästessään sen myötä yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Keskustelukumppaniani mukaillen ”tämä on ihan oikea ihme, ja tällaisista ihmeistä pitäisi kyllä kertoa kaikille, että ihmiset tajuaisivat, mistä tässä on kyse”.

Jimmy Huhtala

Alavuden Helluntaiseurakunnan johtava pastori

Kirjoitus on julkaistu Ristin Voitto -lehdessä 4.3.2024.