KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

[23.5.2023] Helluntaiseurakunnan identiteetti ja helluntaipäivän tapahtumat kuuluvat yhteen. Hengen vuodatus opetuslasten ylle Jerusalemissa ajanlaskumme ensimmäisinä vuosikymmeninä selittää, keitä me olemme. Herätysliikkeemme olemassaolon syy on ollut Pyhän Hengen todellisuuksien välittäminen koko kristilliselle kentälle. Meillä on ollut siunaus sanoittaa ja välittää helluntain todellisuutta viimeisen sadan vuoden ajan.

Olemme kadottaneet rakentumisen Hengen lahjojen kautta.

Helluntailaisina käsittelemme opetuksessamme helluntain teemoja huomattavasti useammin kuin vain kirkkokalenteriin merkittynä juhlapyhänä. Pyhä Henki on ajankohtainen sunnuntaista sunnuntaihin. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että helluntain tapahtumat ovat tulleet meille enemmän muistelun kohteeksi kuin elettäväksi elämäksi seurakunnan arjessa. Puheissa armolahjat, profeetallisuus ja Henki ovat meille edelleen tuttuja aiheita, mutta hiljaisessa kirkkosalissa päät kääntyvät välittömästi kummeksuen, jos jostain nurkasta kuuluu kielillä puhumista tai profeetan ääni. Olemme oppineet koettelemaan kaikkea, mutta kadottaneet rakentumisen ja rakentamisen Hengen lahjojen kautta. 

Jonkin asian opettamisesta on vielä pitkä matka todeksi elämiseen. Juutalaisen kansan keskellä, Jeesuksen toiminnassa ja alkuseurakunnan elämässä oppiminen tapahtui pitkälti esimerkin välityksellä. Opettaja eli todeksi, näytti esikuvaa, ja oppilaat oppivat seuraamalla opettajansa elämää. Apostolit palvelivat seurakuntia siten, että he matkustivat uusien uskovien luokse vain sitä varten, että he ohjaisivat heidät Pyhän Hengen kasteeseen ja sisälle Hengen todellisuuksiin. Hengelliset johtajat elivät todeksi uusien opetuslasten kanssa Hengen elämää. He antoivat itsessään esimerkin, mitä on elää ja palvella Hengessä.

On aika löytää Hengen kaste koko seurakunnan todellisuutena.

Välitämmekö tänään seurakunnissa Pyhän Hengen todellisuutta vain sanoilla vai myös eletyn esimerkin kautta uusille sukupolville? Meidät on kutsuttu opetuslapsiksi, jotka kannamme helluntain todellisuutta itsessämme ja välitämme saamaamme rikkautta toisille uskoville elämämme kautta. 

Pyhän Hengen työ ja kaste ei ole yksilö- vaan yhteisökeskeistä. Helluntaina Hengen vuodatus oli yhteinen kokemus koko seurakunnalle. Jumalan tuli annettiin jokaiselle opetuslapselle. Seurakunta oli yhdessä koolla, yhteyden keskelle Jumala antoi Henkensä. Myös myöhemmin samainen Jerusalemin seurakunta koki uudelleen yhteisönä, kuinka he kaikki täyttyivät Hengellä. Meidän on aika löytää Hengen kaste yhteisenä, koko seurakunnan kokemuksena ja jatkuvana todellisuutena. Yhteisön vastuu on ohjata yksilöitä Hengen lähteille. 

Waltteri Haapala 

Kirjoittaja on pastori, isä, aviomies ja Aikamedian hallituksen puheenjohtaja.

Julkaistu RV-lehden pääkirjoituksena.