KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

On sääli ja suuri menetys, jos upeat kristilliset teokset jäävät vain pienen vähemmistön luettaviksi tai kuunneltaviksi, Veera Hug kirjoittaa.

6.11.2023 | Löytyisikö osastoltanne eri uskonnoista kertovaa lastenkirjaa? tiedusteli suomalainen buddhalaisäiti, joka halusi lapsensa voivan tutustua paitsi omaan uskontoonsa myös kristinuskoon. Hän halusi tietää, voisiko ihminen olla yhtä aikaa sekä buddhalainen että kristitty.

Helsingin Kirjamessujen kristillisten kustantajien yhteisellä osastolla käytiin yllä kuvatun lisäksi lukuisia muitakin mielenkiintoisia keskusteluja. Erään papin mukaan moni arkisesti alkanut juttutuokio eteni sielunhoidolliseksi tilanteeksi.

Saarnaajan mukaan ”Paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua”. Messujen päättymättömät kirjapinot ja painetusta sanasta maksetut eurot osoittivat sen, että kyseessä ei ollut vain mielenkiintoinen tapahtuma. Messukeskuksen mukaan ”kymmenet tuhannet kävijät osoittivat kuhinallaan, että kirja elää ja voi hyvin”.

  Ikuisuuskohtaloon voi vaikuttaa antamalla kirjan.

Kirjamessuilla oli tänä vuonna 88 000 kävijää, ja lukuisilla messulavoilla käytiin yli 900 keskustelua. Kymmenissä niistä oli selkeä kristillinen sisältö, koska kristillisten kustantajien osastolla toimi Radio Dein haastattelulava. Kirjailijat ja asiantuntijat esittelivät siellä uutuusteosten sisältöä – esimerkiksi sitä, miten Jumala voi ja haluaa olla vaikuttamassa ihmisten elämään. Yksi kohokohdista oli Tanja Närhin haastattelu, jossa hän ei kirjailijana edustanut omaa teostaan vaan asiantuntijana puhui Raamatusta.

Äskettäin ikuisuuteen siirtyneen Loren Cunninghamin klassikkoteos Kirja, joka muuttaa kansat avaa Raamatun vaikutusta paitsi yksilöiden, myös kokonaisten maiden ja kansojen kohdalla.

Jeesuksen muut uskonnot tienä Jumalan luo poissulkevat sanat ”Minä olen tie, totuus ja elämä” tekivät positiivisen vaikutuksen myös alussa mainittuun buddhalaisnaiseen. Hänen etsimäänsä kirjaa ei löytynyt, mutta vinkki Jippii-raamattukouluvideoista innosti.

On hienoa, että Kirjamessuilla myytiin Raamattuja. Saakoon Jumalan siunaus levitä niiden kautta mahdollisimman laajalle. Jumala on kuitenkin rohkaissut useita seuraajiaan kirjoittamaan myös muita kirjoja, jotka taas kutsuvat ihmisiä Sanan äärelle.

On sääli ja suuri menetys, jos upeat kristilliset teokset jäävät vain pienen vähemmistön luettaviksi tai kuunneltaviksi. Evankeliumia voi viedä eteenpäin monin tavoin. Myös pyytämällä kirjastoja tai kirjakauppoja tai marketteja hankkimaan valikoimiinsa kristillisiä uutuuksia. Tai paketoimalla niitä läheiselle lähtevään lahjapakettiin. Tai antamalla lahjakortin historialliseen Ajassa-sovellukseen.

Painetun ja kuullun sanan voima on suuri, ja se puhuu silloinkin, kun ihminen on yksin kirjan kanssa.

Yhden messuilla bongatun mainoksen mukaan maailmaa voi muuttaa myös nojatuolissa. Yhden ihmisen ja jopa kansojen ikuisuuskohtaloon voi vaikuttaa antamalla kirjan.

Veera Hug

Kirjoittaja on Aikamedian sisältöjen päätoimittaja

Julkaistu RV-lehden nro 45 pääkirjoituksena 10.11.2023 Kuva Veera Haapalahti.