KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Neuvoa-antavien vanhimpien nimi muuttui

Neuvoa antavien tehtävänkuvaan kuuluu tukea seurakuntia ja vastuunkantajia, Usko Katto sanoo.

Helluntaiseurakuntien toimielin Neuvoa-antavat vanhimmat tunnetaan vastedes nimellä Neuvoa antavat.

Neuvoa antavien puheenjohtaja, Tampereen helluntaiseurakunnan johtaja Usko Katto tiedotti seurakuntien vastuuhenkilöitä nimenmuutoksesta Syyspäivillä lokakuun alussa.

Neuvoa antavat tunnetaan seurakuntakentällä konsultaatiosta erilaisissa ongelmatilanteissa.

– Tähän sisältyy muun muassa esikartoitus, senhetkisen tilanteen arviointi ja eri osapuolten kuuleminen. Sen jälkeen on johtopäätösten tekeminen ja välittömien neuvojen antaminen sekä yhteenveto tilanteesta ja ongelmien priorisointi, Usko Katto esitteli Paimen Plus -lehdessä (4/2023).

– Tämän jälkeen tulee johdon ja vastuullisten sitouttaminen konfliktin ratkaisusuunnitelmaan. Siihen kuuluvat tavoitteet ja käytäntöön vienti sekä käytäntöön viennin varmistaminen ja seuranta.

– Pyrkimyksenä on johdonmukainen osapuolten auttaminen luottamuksen palauttamiseen ja uuteen elämään.

Neuvoa antavien yhteydenottoa voi pastoreiden ja vanhimpien ohella pyytää periaatteessa kuka tahansa seurakuntalainen. Neuvoa antavat voivat myös itse olla yhteydessä seurakuntaan, mikäli seurakunnan, yksilön tai herätysliikkeen etu sitä vaatii.

Tyypillisimpiä ongelmatilanteita ovat Katon mukaan olleet muun muassa pastorin ja vanhimman tai vanhinten välisen suhteen kriisiytyminen sekä vanhimpien sisäiset ongelmat.

– Työmme on erittäin haastavaa, paikoin vaikeaakin. Tarvitsemme Jumalan viisautta asioiden hoitoon ja ongelmien ratkaisuun, Usko Katto totesi.

– Usein ratkaisun syntyminen ongelmaan saattaa kestää pitkään, mutta se syntyy seurakunnan keskellä osapuolten yhteisenä prosessina.

Neuvoa antaviin on asetettu jäsenet maakunnallisilla yhteyspäivillä.

Kirjoittaja Anssi Tiittanen / Julkaistu RV-lehdessä 10.11.2023 nro 45