KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Valloittava kristitty

Herätysliikkeemme Valloittava seurakunta -strategian tavoite on vahvistaa seurakunnan hyvinvointia, missionaalisuutta ja hyvää johtajuutta. Sen toteuttamisessa tarvitaan koko seurakuntaa. Valloittava seurakunta rakentuu valloittavista kristityistä.  

Viime vuoden lopulla pitkäikäisen seurakuntalaisen siunaus- ja muistotilaisuus piirsi koskettavan elämänkaaren sekä kuvan valloittavan kristityn tunnusomaisista piirteistä. 

Valloittava kristitty on kiinnostunut ihmisistä. Hän haluaa tietää, mitä heille kuuluu ja kuinka heidän perheensä voi. Häntä on helppo lähestyä, ja hän muistaa kuulemansa seuraavassa tapaamisessa. Hän on luotettava ja sielunhoidollinen kuuntelija sekä rinnallakulkija monille. 

Valloittava kristitty elää rukoillen. Hänen yhteytensä Jumalaan näkyy ja tuntuu. Pyhän Hengen vaikutus on ilmeinen, vaikka asiaa tuntematon sanoittaakin sen toisin: ”On niin hyvä ilmapiiri”, ”hän vain jotenkin tiesi”, ”hän sanansa jäivät mieleen”. Hengellisellä slangilla ilmaistuna valloittavan kristityn hengellinen tutka on kunnossa ja armolahjat vireessä.  

Valloittava kristitty on esirukoilija. Hän rukoilee läheisten lisäksi kohtaamiensa ihmisten, seurakunnan ja Jumalan valtakunnan työn sekä sen työntekijöiden puolesta. Esirukous on hänen tapansa ”osallistua” keskusteluun epäonnistuneesta tai langenneesta lähimmäisestä. 

Valloittava kristitty rakastaa seurakuntaa. Hän etsii käyttöä lahjoilleen ja palvelee voimiensa ja elämäntilanteensa mukaan. Hän huomaa myös ne, joita ei seurakunnassa näy. Voimien heikkeneminen tai liikkumisen rajoitteet eivät sammuta rakkautta. Hän haluaa kuulla, miten seurakunta voi ja mitkä ovat asioita, joita hän voisi kantaa rukouksin. 

Valloittava kristitty rakastaa Jumalan sanaa. Kymmenien uskossa olemisen vuosien jälkeenkin hän on innostunut kuulemaan opetusta sekä uusia näkökulmia Raamatusta. Hän kunnioittaa ja arvostaa sananjulistajia ja ilahtuu mahdollisuudesta keskustella ajankohtaisista teemoista ja opetuksen linjoista. Rohkaisemaan tullut diakoni on hämmentynyt. Kumpi olikaan rohkaisija? 

Valloittavan kristityn sydän sykkii evankeliumin levittämiselle. Hän rukoilee lähetystyön puolesta ja haluaa kuulla uutisia, miten evankeliumi on menestynyt. Valloittavan kristityn sydäntä polttaa todistajan vastuu, ja hän varmistaa sukulaisiltaan vielä elämänsä illassa, onko hän varmasti kertonut riittävän selkeästi taivastiestä ja siitä, miten sille tiellä päästään.  

Yksi valloittava kristitty pääsi perille. Hän oli Jeesuksen valloittama yli 70 vuotta. 

Valloittava seurakunta, valloittava kristitty – meitä tarvitaan nyt! 

Janne Lahti 

Helluntaikirkon Missiopalvelujen johtaja