KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Sydämiin vuodatettu, arkeen ajastettu

Raamattu puhuu monista ihmisistä, joiden elämään Jumala sai ilmestyä ja joiden elämän suunta muuttui. Mooses oli yksi heistä. Arjen askareiden keskellä hänet pysäytettiin, ikään kuin nollattiin ja suuntaa vaihdettiin. 

Palavan pensaan puhe on yhä ajankohtainen. Vaikka on sydän Herrassa ja alttiuden kengät jalassa, saattaa kuulla Jumalan äänen: ”Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jolla seisot, on pyhä maa.” Silloin on aika laittaa sivuun omat agendat ja suunnitelmat. Kun Jumala puhuu, se on todella vakavaa, mutta kun hän ei enää puhu, se on vielä vakavampaa. Jumalan sanat Moosekselle ja meille ovat tänään nämä: minä tarvitsen sinua, haluan käyttää sinua ja sytyttää sydämesi tulellani.

       Jonkun täytyy palaa, jotta muut voivat syttyä.

Voimalauseeni on ollut, että jonkun täytyy palaa, jotta muut voivat syttyä. Sydän, joka palaa Jumalan tulesta, huokuu rakkautta, joka aina haluaa antaa parhaansa. Siinä on taivaallista valoa, joka karkottaa kaikenlaista pimeyttä. Siinä on lämpöä, joka voittaa kovan ja kylmän sydämen. Paavali julisti roomalaisille: ”–– mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” 

Millaista on Jumalan rakkaus? Se on uhrautuvaa. Jumala antoi poikansa syntiemme tähden, ja hän vaikuttaa meissä samaa mielenlaatua. Jumalan rakkaus on armahtavaa ja laupiasta – jotakin, mitä aikamme kipeästi kaipaa. Hänen rakkautensa on elävää, eikä ilmene vain sanoissa, vaan voimassa. Kun Paavali julisti Thessalonikissa, ihmiset kuuntelivat tarkasti ja sanoivat: ”Teidän elämäntapanne ja Jumalan ihmeitä tekevä voima saivat meidät vakuuttumaan siitä, että sanat, jotka puhutte, ovat totisesti Jumalan sanoja” (1. Tess. 1:4–6). 

Yksi esimerkki ihmisestä, joka palaa Jumalan tulta, oli Henri Dunant. Juhannuksena 1859 italialaiset yhdessä ranskalaisten kanssa taistelivat vapauden puolesta. Sveitsiin matkannut kristitty mies, joka oli jo varhain saanut sydämelleen heikkojen auttamisen, tuli keskelle taistelurintamaa ja näki paljon haavoittuneita. Hän ymmärsi tehtäväkseen auttaa, unohti itsensä ja päämääränsä ja jäi palvelemaan. Kodit avautuivat, kirkot, luostarit ja koulut muutettiin sairaaloiksi. Näin sai alkunsa Punaisen Ristin työ, joka tunnetaan ympäri maailmaa. Yhden täytyi palaa, jotta muut voivat syttyä. 

Elävä uutinen sanoo: Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu”, (Room. 5:5).

Markku Tuppurainen 

Kirjoittaja on Seinäjoen Helluntaikirkon johtava pastori.

Kirjoitus on julkaistu Ristin Voitto -lehdessä 27.12.2023.