KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Jumalan oma esimerkki nivoo rakkauden ja antamisen kokonaisuudeksi, jota on mahdotonta purkaa osiin. Raamatun pienoisevankeliumiksi kutsuttu jae alkaa sanoin ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa”. Rakkaus johti antamiseen ja täydellinen rakkaus täydelliseen antamiseen, kalleimmastaan luopumiseen toisten hyväksi. Jeesus jatkoi samalla linjalla antamalla aikaansa, energiaansa, lahjojaan ja sydäntään ihmisille sekä lopulta verensä ja henkensä syntisen ja kärsivän ihmiskunnan puolesta. 

Kun puhumme Jeesuksen seuraamisesta, hänen kaltaisuuttaan kohti kasvamisesta ja opetuslapseudesta, tarkasteluun tulee vääjäämättä myös suhtautumisemme antamiseen ja sen eri muotoihin. Mitä voimme ja mitä meidän tulisi antaa ihmisille? Mitä voimme ja mitä meidän tulisi antaa Jumalalle? 

 

Juoksemaan oppii juoksemalla, antamaan antamalla.

Voimme palvella ihmisiä antamalla heille aikaamme ja rukouksiamme. Voimme tarjota heille apuamme ja tarvittaessa vaikkapa ruokakasseja. Kuitenkin kaikkein eniten tässä yksinäistyvässä maailmassa tarvitaan rakkautta, hyväksyntää ja merkityksellisiä ihmissuhteita. Nämä haastavat meitä päästämään ihmisiä lähellemme ja menemään lähelle heitä, antamaan heille itsestämme. 

Vastauksena Jumalan käsittämättömään rakkauteen meitä kohtaan voimme antaa hänelle ennen kaikkea omistus- ja hallintaoikeuden elämäämme. Jumala etsii ihmisiä, joiden kanssa hän saa muodostaa rakkaudellisen vuorovaikutussuhteen, joiden palvelutoveruuteen hän voi luottaa ja jotka sydämestään haluavat toteuttaa Jumalan tahtoa. Saamme antaa Jumalalle myös kiitosta, ylistystä ja palvontaa. Tähän ulottuvuuteen sukeltaneet ovat saaneet huomata, kuinka suhde Jumalaan on tullut tuoreemmaksi ja antoisammaksi. 

Yksi olennainen osa Jumalalle antamista on varojen lahjoittaminen hänen missionsa edistämiseen ja valtakuntansa rakentamiseen. Pääsääntöisesti tämä toteutuu paikallisseurakuntien kautta, mutta myös esimerkiksi lähetysyhteisöjen välityksellä. Jokaisen kristityn onkin hyvä oppia antamaan osa Jumalan hänelle suomista varoista suunnitelmallisesti ja säännöllisesti takaisin Jumalalle oman kotiseurakuntansa kautta. Hyvä perustavoite on kasvaa kohti kymmenysten antamista nettotuloista vaikkapa lisäten nykyiseen antamisen tasoon pari prosenttia vuosittain. Uskon kasvaessa, olosuhteiden salliessa ja Jumalan johdattaessa antamista voi toki nostaa tästäkin ylöspäin. 

Juoksemaan oppii juoksemalla, antamaan antamalla. Jumalan tavoitteena on muovata meihin antajan sydän. Silloin antaminen on etuoikeus, eikä sen vastineeksi odoteta mitään. 

Pekka Havupalo 

Kirjoittaja on Turun helluntaiseurakunnan johtaja.

Kirjoitus on julkaistu Ristin Voitto -lehdessä 8.1.2024.