KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Esittelyssä Hyvällä sydämellä -hankekoordinaattorit

Helluntaikirkon Hyvällä sydämellä -hanke käynnistyi elokuussa 2023. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ESR+-rahoittama, ja siinä on mukana yli sata helluntaiseurakuntaa. Hankkeen kautta kohdataan ja autetaan kymmeniätuhansia vähävaraisia työttömiä sekä jaetaan heille 40 euron arvoisia maksukortteja yli 50 000 kappaletta. Hankkeen saamalla rahoituksella on Helluntaikirkko palkannut hankkeeseen koordinaattoreiksi Tiina Martinin ja Ruth Marttisen. He aloittivat työnsä syyskuun alussa. Seuraavassa Tiina ja Ruth esittelevät toisensa.

Ruth Marttinen

Työkaverini Ruth Marttinen aloitti työt Hyvällä sydämellä -hanketyöntekijänä syyskuun alussa. Ruthin perhekuntaan kuuluvat aviomies Pasi, neljä aikuista lasta ja kolme ihanaa lastenlasta. Uusi koti löytyi loppukesästä Hollolasta.

Ruthin kanssa on mahtava tehdä töitä, koska hänellä on työkokemusta useista järjestöistä, hankkeista ja seurakunnista. Näistä mainittakoon Sininauhasäätiö, Pelastusarmeija, ViaDia sekä kunnallinen aikuissosiaalityö ja kotihoito. Tietotaitoa on siis takkiin tarttunut. Mitä Ruth ei tiedä, sitä ei luultavasti tiedä kukaan muukaan.

Sosionomiksi opiskellut Ruth on ollut pitkään mukana seurakuntien diakoniatyössä ja vankilatyössä. Hän oli myös tekemässä helluntaiseurakuntien diakoniatyön opasta, Hyvällä sydämellä – kohti diakonista seurakuntaa. Ruth harrastaa laulamista ja on taitava käsistäänkin; viime talvena valmistui muun muassa upea villapaita ja useita amppeleita käden käänteessä. Ja mikä hienointa, Ruthin sydämellä ovat erityisesti ne, joilla on tässä elämässä heikompi osa.

Tiina Martin

Esittelen nyt Tiina Martinin, joka aloitti työt syyskuun 2023 alussa Helluntaikirkon Hyvällä sydämellä -hankkeen hankekoordinaattorina.

Tiina on Karkkilassa asuva diakoni ja sairaanhoitaja. Hän kuuluu Helluntaikirkon diakoniatyön kehittämistyöryhmään, ja hän on työskennellyt pitkään sairaanhoitajana terveyskeskuksessa. Tiina koki kuitenkin kutsua diakonin työhön, ja niinpä hän opiskeli sosionomi/diakoniksi ja on toiminut diakonina evankelisluterilaisessa kirkossa.

Tiina on työskennellyt myös ViaDian Senioritalo-hankkeessa Nummelassa, joten hänellä on kokemusta myös hanketyöskentelystä. Tiina on parhaimmillaan ihmisten kohtaamiseen liittyvässä työssä. Tiinaa on helppo lähestyä, ja hän tekee työnsä tarkasti ja huolellisesti. Tiina toimii aktiivisesti Karkkilan helluntaiseurakunnassa ja on työskennellyt siellä vapaaehtoisena diakonina ja ollut mukana ruokajakotyössä.

Tiina on lahjakas myös musiikissa, ja olen nähnyt hänen soittavan ainakin poikkihuilua ja haitaria. Tiinalla on myös ihana Manu-kissa, joka haluaa olla mukana tässä työssä ja pyrkii monesti mukaan yhteisiin palavereihin hakeutumalla Tiinan tietokoneen ääreen.