KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Yhä ajankohtaisempi lähetystehtävä

Tämän kevään Tellus-lähetyskonferenssin puhujiin kuuluva marokkolainen Imane kuvailee tässä Ristin Voitossa, ettei ajattele lähetystyötä työnä vaan ennemminkin haluna kertoa Jumalasta.

Suomen helluntailaiset ovat tehneet eri mantereille sinnikästä lähetystyötä vuosikymmeniä. Kuvioon on tarvittu lähtijöitä ja lähettäjiä. Tällä hetkellä helluntailaisuus rönsyää elävimpänä maapallon eteläisellä puoliskolla. Jokin osuutensa tässä on sillä, että suomalaiset ottivat jo kauan sitten lähetyskäskyn todesta ja menivät ja tekivät.

Arviot siitä, mikä on kenenkin osuutta, ovat sinänsä turhia, mutta siihen, että Pyhä Henki on tehnyt laajaa muutosta globaalissa etelässä, on tarvittu määrätietoista Sanan välittämistä kansoille.

Aika ja monien uskovienkin arvomaailma on muuttunut, mutta lähetyskäskyn ajankohtaisuus ei. Nopea väestönkasvu ja uskontopaletin muutos länsimaissa tekee siitä jopa ajankohtaisemman kuin koskaan lähempänä kuin ikinä. Tilastokeskuksen mukaan reilu vuosi sitten Suomessa asui yli 450 000 vieraskielistä, joiden äidinkieli oli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

 Olennaista on tehdä Jeesuksen tarkoittamia asioita omaksi kokemallaan paikalla.

Jeesus pyysi omiaan menemään ja tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen kastamalla ihmisiä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Jeesus oli käskenyt heidän pitää. Tätä käskyä ei muuta edes arvojen täyskäännös. Lähetystyön on tarkoitettu etenemään edelleen idästä länteen ajasta riippumatta, koska siitä on kiinni sekä uusien ihmisten pelastuminen että se, milloin Jeesus palaa maan päälle. Matteuksen (24:14) mukaan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Jotta Sana pysyy liikkeellä, tarvitaan samaa kuin ennenkin: lähtijöitä, lähettäjiä ja rukousta, niin kentillä kuin kotona. Osa kutsutaan kauemmas, osa hyvinkin lähelle, mutta kaikkea ohjaa Jumala. Parhaiten ohjaus toteutuu, kun rukous edeltää sitä, mitä tehdään.

Varsinkin aiemmin kauas lähteminen miellettiin lähetystyöksi, mutta kotimaan seurakuntatyötä ainakaan virallisesti ei. Jeesus kuitenkin tähdentää lähetyskäskyssään kastamista ja opetuslapsiksi tekemistä – ja juuri näitä asioitahan paikallisseurakunnissa tapahtuu.

Toteuttipa lähetystehtävää missä muodossa hyvänsä, olennaista on tehdä Jeesuksen tarkoittamia asioita omaksi kokemallaan paikalla. Silloin oma elämä palvelee mitä tärkeintä ja ajankohtaisinta päämäärää eikä oma vaivannäkö jää turhaksi.

Ruut Ahonen

Kirjoittaja on Aikamedian vt. vastaava päätoimittaja.

Julkaistu 20.1.2023 RV-lehdessä nro 3 /2023