KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Voiko yhteyttä tehdä?

24.10.2023 | Syyspäivillä oli esillä alueellisen yhteistyön tarve ja mahdollisuudet. Keskusteluun tuotiin erilaisia näkökulmia, myös varauksellisia. Yhdessä kommentissa arveltiin yhteyden syntyvän, jos on syntyäkseen. Keinotekoisesti sitä ei voisi tehdä, muuten olisi kyseessä teennäinen tai teeskennelty yhteys.

Tätä näkökulmaa jäin pohtimaan. Paavali toteaa kirjeessään efesolaisille (Ef. 4:3): ”Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään Hengen ykseys.” Pyrkiminen on tässä kohtaa alkukielessä vahva ilmaisu: tehkää kaikki, minkä voitte. Olemmeko me tehneet parhaamme yhteyden luomiseksi ja säilyttämiseksi? Mitä konkreettisia toimia yhteyden eteen voidaan tehdä?

   Ensimmäinen yhteyden edellytys on tunteminen.

Ensimmäinen yhteyden edellytys on tunteminen. Et voi saada sydämen yhteyttä ihmiseen, jota et tunne. Tunteminen puolestaan vaatii tilan ja ajan. On luotava mahdollisuuksia kohdata kiireettömästi. Seurakuntarakenteissamme tämä on haasteellista. Kalenterit täyttyvät asiakokouksista ja kiireellisistä hoidettavista asioista. Onko meillä riittävästi aitoja kohtaamismahdollisuuksia kahvikupin tai muun mukavan yhdessäolon merkeissä?

Maailmanlaajuisia lähetysverkostoja rakentamassa oleva Eldon Porter käyttää kuvaa tanssilattiasta. Meidän on valmisteltava tila, jossa potentiaaliset kumppanit voivat kohdata ja jossa heidän sydäntensä yhteys voi syntyä. Valokiilaan nostetaan ne parit, joiden kesken syntynyt yhteys ja luottamus on muitakin innostavaa. Totta kuitenkin on, ettei kaikista toisiinsa tutustuvista tule sydänystäviä, ja siinä mielessä yhteyttä ei voi väkisin synnyttää.

Ihmiset ovat erilaisia, ja toisilla yhteyden agenda on vahvempana. Heidät on luotu etsimään ja vahvistamaan yhteyksiä. Kristuksen ruumiissa heillä on nivelten ja jänteiden rooli. He edustavat koossa pitävää voimaa. Pelkkä osien koossa pitäminen ei kuitenkaan luo elämää. Tarvitaan myös liikkeellepanevaa voimaa, eli kehossa lihaksia.

Kumpi mahtaa kehon toiminnan kannalta olla tärkeämpi, luusto vai lihakset? Tämäkin kysymys on luonteeltaan järjetön. Kumpikaan ei ole mitään ilman toista. Meidän on syytä tunnistaa ja tunnustaa erilaiset kykymme ja roolimme ja tukea toisiamme niissä. Meillä ei ole varaa ”en tarvitse sinua” -asenteeseen.

Seurakuntamme ovat jakautuneet yhteistyöalueisiin, perinteisemmällä nimellä veljespiireihin. Syyspäiviä varten tehdyn kyselyn perusteella alueiden yhteistyön taso sai kouluarvosanan 7,5. Onneksi useimmat alueet kokivat yhteyden olevan rakentumassa parempaan suuntaan.

Monet pienet seurakunnat ovat lähivuosina tilanteessa, jossa niitä uhkaa ovien kiinni laittaminen. Jossakin kommentissa arveltiin, että yhteistyöhön pyrkiminen tässä vaiheessa vie viimeisetkin voimavarat.

Voisiko kuitenkin käydä niin kuin hiipuvan nuotion kohdalla? Sammuvat puut yhteen tuotuna syttyvätkin uuteen kirkkaaseen liekkiin. Uinuvat, niin pienissä kuin suuremmissakin seurakunnissa piilossa olevat resurssit voidaan löytää ja ottaa käyttöön. Tehdään siksi kaikkemme yhteyden eteen – se on mahdollista.

Juha Lehto
Suomen Helluntaikirkon monikulttuurisuusasiantuntija

Julkaistu RV-lehden nro 43 Näkökulma-kirjoituksena 27.10.2023 (verkkolehdessä 24.10.2023)