KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntailiikkeen Valloittava seurakunta -strategiaan on valittu viisi arvoa, joiden tulisi ohjata päätöksiämme ja toimintaamme: armollisuus, avoimuus, rohkeus, turvallisuus ja yhteys. 

Elämme juuri tällä hetkellä maailmassa, jossa uutisia sodista ja katastrofeista tulee jatkuvasti tietoomme. Aikaisemmin mediahuomio oli Ukrainassa, nyt se on Israelissa ja sen ympäristössä. Tilanteisiin otetaan myös kantaa ahkerasti, ja syyttelyjen kierre on helppo saada käyntiin. 

Miten arvot vaikuttavat puheeseemme, kun juuri nyt keskustelemme Israelin ja Hamasin konfliktista ja siitä seuranneesta humanitäärisestä kriisistä?

     Armollisuus ei tee nopeita yleistyksiä kovimpien äänien perusteella.

Armollisuus pyytää asettumaan toisten ihmisten asemaan ja pyrkii kuulemaan hänen näkökulmaansa, vaikka se poikkeaisikin omastani. Armollisuus ei tee nopeita yleistyksiä kovimpien äänien perusteella, vaan pyrkii kuulemaan heikonkin signaalin mediahälyn keskeltä. Armollisuus antaa toiselle mahdollisuuden olla minun mielestäni väärässä ilman, että torjun hänet mielipiteen vuoksi. 

Avoimuus haastaa meitä kuulemaan ja puhumaan asioista läpinäkyvästi, peittelemättä. Sotarikokset ovat sotarikoksia kenen tahansa tekemänä. Hätä ja tuska on todellista kenen tahansa kärsimänä. Joidenkin on tehtävä monimutkaisessa maailmassa vaikeita poliittisia päätöksiä, myös sellaisia, joita itse emme kykenisi tekemään. 

Rohkeus merkitsee sitä, että uskallamme rohkeasti nostaa esille myös sellaisia näkökantoja, jotka eivät välttämättä ole suosittuja omassa viiteryhmässämme, mutta joista omatuntomme vaatii puhumaan. Rohkeus on sitä, että emme valitse sanojamme pelosta käsin. 

Turvallisuus velvoittaa meitä luomaan puheellamme ja käytöksellämme turvallisuutta silloinkin, kun olemme rohkeita ja avoimia. Turvallisuus merkitsee sitä, että vastakkaisiakin näkemyksiä voi ottaa esille ilman pelkoa riidasta tai nolaamisesta. Turvallisuus luo ympäristön, jossa erilaiset ihmiset ja heidän erilaiset näkemyksensä voivat kohdata rakentavasti. 

Yhteys on arvo, joka luo kehykset kaikelle vuorovaikutukselle ja kohtaamiselle. Jos yhteyttä ei ole, sitä on alettava rakentamaan. Jos yhteys jo on, sitä on varjeltava rikkoutumiselta. Yhteyden vuoksi joskus täytyy jättää sanomatta lause, joka kielen päällä olisi valmiina. Ja yhteyden ilmapiirissä voi joskus sanoa sellaisenkin lauseen, joka muuten jää sanomatta. 

Esko Matikainen 

Helluntaikirkon toiminnanjohtaja

Julkaistu RV-lehden nro 46 pääkirjoituksena 13.11.2023