KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Seurakunta – eksyneitä varten!

Osallistuminen koulun keskusteluiltaan oli jälleen antoisa kokemus. Oppilasedustajien puheenvuoro kosketti. Elinympäristön epävakaus heittää syviä varjoja lasten ja nuorten elämään. Vaikka lapsi- ja nuorisotyö olisi tuttua ja omassakin perheessä olisi lapsia, voi kosketus lasten ja nuorten ahdistuksen aiheisiin jäädä pinnalliseksi. 

Kysymykseen, miten nuoremme voivat, saatiin illassa vastauksia. Monella on perusedellytykset hyvinvointiin. On kavereita, terveyttä ja turvallisia aikuisia. Apua osataan ja rohjetaan hakea. Huonosti voivien lasten ja nuorten määrä kuitenkin kasvaa. Ahdistusta tuovat erityisesti sota Ukrainassa ja sen vaikutukset, ilmastonmuutos sekä epävarmuus omasta elämästä ja identiteetistä. Ilta vahvisti, että translain ympärillä vellonut keskustelu seksuaali-identiteetistä lisää osaltaan lasten ja nuorten hämmennystä, epätietoisuutta ja ahdistusta. 

Miten voimme tukea lasten ja nuorten hyvinvointia? Ammattilaiset korostavat monialaista yhteistyötä. Tärkeimpänä pidetään kodin ja koulun yhteistyötä. Myös seurakunnat ovat toivottuja kasvatuskumppaneita.

Sääliin liittyi aktiivinen toiminta eksyneiden auttamiseksi.

Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu auttaa seurakuntia kehittämään yhteistyötä koulujen kanssa. Samalla koulupastorit rohkaisevat vanhempia kertomaan lastensa opettajille arvoistaan, jotka tulisi huomioida päätettäessä esimerkiksi opetustavoista ja vierailijoista. Tästä oli vinkkejä myös viime Ristin Voitossa

Lapsi- ja nuorisotyöhön sekä vanhemmuuden tukemiseen on tärkeää lisätä panostusta niin seurakunnassa kuin koko herätysliikkeessä. Tarpeeseen on jo reagoitu. Fifteen-leirien opetusmateriaalia on päivitetty ja toukokuussa Helsingin Saalemissa pidetään NextGen-konferenssi, josta saa työvälineitä myös mainittuihin ajankohtaisiin aiheisiin. 

Jeesus koki sääliä eksyksissä olevia ihmisiä kohtaan. Sääliin liittyi aktiivinen toiminta eksyneiden auttamiseksi. Meidänkään ei pidä jäädä paikoilleen säälimään tai kauhistelemaan uutta lakia ja sen sisältämää ideologiaa – ei, vaikka sitä vyörytetään medioissa ja tuodaan myös kouluihin entistä voimakkaammin. Nyt on herättävä tekemään enemmän lasten ja nuorten eteen. Meidän on kyettävä tukemaan omien lastemme ja nuortemme kristillistä ihmiskäsitystä ja identiteettiä. 

Eksyneiden ihmisten määrä kasvaa kaikissa ikäluokissa. Eksyneitä, yhteyttä ja omaa paikkaansa etsiviä löytyy myös seurakunnan sisältä. Nyt on tärkeää, että seurakuntiemme toiminta on ihmisläheistä, tarpeet tunnistavaa, selkeää ja turvallista. Silloin seurakunta voi olla puoleensavetävä ja hyvinvointia lisäävä koti kaikenikäisille ja eri tavoin eksyneille ihmisille. 

Janne Lahti 

Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelujen johtaja

RV-lehden pääkirjoitus, nro 8/2023, 27.2.2023