KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Valtakunnalliset vankilalähetyspäivät 3.–4.11.2023 | Armo

Vankilatyötä tekevien kirkkokuntien yhteistyönä järjestetään vuosittain valtakunnalliset vankilalähetyspäivät. Tänä vuonna 3.–4.11.2023 päivien isännyys on helluntaiseurakuntien vankilatyötoimikunnalla yhdessä Lahden Helluntaiseurakunnan kanssa.

Päivillä ovat puhujina kansanedustaja Mika Poutala, Lahden Helluntaiseurakunnan pastori Tino Varjola, Rikosseuraamusvirastosta johtaja Riitta Kari, Sininauhaliitosta Pekka Lund, vankilapastori Markku Virta, Kirkkohallituksesta Sami Puumala. Lisäksi on lukuisia muita puheenvuoroja eri kirkkokunnista sekä hyvää monipuolista musiikkia.

Ohjelma on suunnattu vankilatyössä olevien lisäksi kaikille kiinnostuneille. Myös vankeja ja heidän omaisiaan sekä vankeinhoitotehtävissä toimivia odotetaan päiville. Kirkkokuntien vankilatyön edustajat yhdessä vastaavat päivien ohjelmasta.

PÄIVIEN OHJELMA

Perjantai 3.11.

15.00–18.00 Kristillisen vankilatyön yhteistyö- ja kehittämisseminaari, avoin tilaisuus hengellisestä vankilatyöstä

17.30–19.00 Päivällinen

19.00 Avajaistilaisuus: ”Armosta te olette pelastetut”
Juonto: Jouko Vuorenniemi
Puheenvuorot: Benjamin Hursti (Pelastusarmeija), Matti Ahokas (ev.lut. seurakunta), Katariina Saks (Naarajärven vankilan diakoni), Mika Hiltunen (helluntaiseurakunta) , Anu Lampela (Vapaakirkko)
Musiikki: Vankilalähettien houseband

20.30–21.30 Iltapala

Lauantai 4.11.

8.30 aamupala

9.00 Päivän avaus: Yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden
Juonto: Riku Suokas (ev.lut. seurakunta)
Raamattutunti: Tino Varjola (Lahden Helluntaiseurakunnan diakonipastori)
Musiikki: Rauno Ranta-Hakala (Vapaakirkko)
10.00 Hengellisen vankilatyön kokous
Hengellisen vankilatyön ajankohtaiset asiat
Hengellisessä vankilatyössä palvelleiden poisnukkuneiden muistaminen
Hengellisessä vankilatyössä aloittaneiden siunaaminen
(Puheenjohtaja helluntaiseurakuntien vankilatoimikunnan pj. Jani Alanko ja Pelastusarmeijasta sihteeri)
(Konkarin ja uuden tulokkaan puheenvuorot)

11.30–13.00 Lounas

13.00–15.00 Päiväjuhla, Olkaa armahtavaiset niin kuin Isännekin on teitä kohtaan armahtavainen
Juonto: Mika Hiltunen (helluntaiseurakunta)
Puhe: Kansanedustaja Mika Poutala
Puheenvuorot: Rikosseuraamusviraston operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari, Kuopion vankila, vankilapastori Markku Virta, Sininauhaliitto, toiminnanjohtaja Pekka Lund
Musiikki: Johanna Kaukiainen (Helluntaiseurakunta)

15.00 Kahvit

16.00–18.00 Päätösjuhla: Minun armoni riittää Sinulle
Juonto: Jani Alanko (helluntaiseurakunta)
Vapaakirkon vastuuhenkilö: Heli Karjunen
Kuntoutunut: Sari Karola
Evankelisluterilaisen seurakunnan puheenvuoro:
Pelastusarmeija: Esa Nenonen
Musiikki: The Basement Church band

Valtakunnallisten vankilalähetyspäivien järjestäjinä ovat Vapaakirkko, Evankelisluterilainen kirkko, Helluntaiherätys, Pelastusarmeija, ja Adventtikirkko. Kristittyjen yhteiset vankilalähetyspäivät järjestetään tänä vuonna jo 67. kerran.

Helluntaiseurakuntien vankilatyötoimikunta

Helluntaiseurakuntien vankilalähetystyötä tukee ja kehittää valtakunnallinen vankilatyötoimikunta. Toimikunnan muodostavat helluntaiseurakuntien vankilatyötä tekevät järjestöt Elämä ja Valo ry, Kristillinen Alkoholisti- ja Narkomaanityö sekä Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelut.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii pastori Jani Alanko. Koulutuksen yhteyshenkilö on Ruth Marttinen.

Helluntaiseurakuntien vankilatyö kuuluu yhteiskristilliseen Prison Fellowship -verkostoon, joka vastaa muun muassa kirkkokuntien yhteisestä vankilalähettien koulutuksesta. Verkosto pitää yllä nettisivustoa www.kirkotvankiloissa.fi.