KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Siirretty keväälle 2024: Kohdataan! | Diakoninen koulutuspäivä kuulevien ja viittomakielisten kohtaamisesta

HUOM! Koulutuspäivä on siirretty keväälle 2024.
Kohdataan! – Kurkistus viittomakielisten maailmaan

Diakoninen koulutuspäivä kuulevien ja viittomakielisten kohtaamisesta

Diakonisessa koulutuspäivässä saamme kurkistuksia viittomakielisten maailmaan ja voimme luoda uusia yhteyksiä kuulevien ja viittomakielisten välille. Päivän opetukset ohjaavat ja rohkaisevat toistemme kohtaamiseen ja näitä saamme harjoitella ihan käytännössäkin.

Päivä on tarkoitettu sekä kuuleville että viittomakielisille, kaikille kuurojen työstä tietoa tarvitseville ja kiinnostuneille työntekijöistä vapaaehtoistoimijoihin. Tervetuloa mukaan!

OHJELMA

9.30 ​Aamukahvit
10.00​ Avaus; pastori Tommi Hintsanen
10.15​ Opetus 1: Lähimmäinen! Kuinka kohtaan hänet?
Kuurojen työn johtaja, diakoni Marika Jouhki, keskustelua
11.15​ Opetus 2: Viittomakielisten kohtaaminen
Marjukka Anttila, keskustelua
12.00​ Ruokailu
13.00​ Kokemuksia kohtaamisista
Kuulevien ja viittomakielisten kokemuksia
13.30​ Viittomakielisten maailma
Kulttuuri, viittomakieli ja työn historiaa
14.15​ Miten kohtaan käytännössä?
Muutamia viittomia, tulkin kautta toimiminen
Ryhmäkeskustelua, ryhmissä kuulevia ja viittomakielisiä
15.00​ Päätös ja kahvit

Osallistumismaksu on 30 euroa, johon sisältyvät ruuat ja uusi diakoniaopas Hyvällä sydämellä – Kohti diakonista seurakuntaa (kirjan norm. hinta 28 euroa). Koulutus pidetään Forssan Helluntaiseurakunnalla, Nikkilänkatu 2, 30100 Forssa.

Huom. Koulutus on siirretty keväälle 2024. Lisätietoja Forssan Helluntaiseurakunnasta: https://www.fohe.fi

Järj. Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelut / Kuurojen työ sekä Forssan Helluntaiseurakunta