Hyvällä sydämellä -diakoniaseminaari

Hyvällä sydämellä -diakoniaseminaari pidetään IK-opistolla Keuruulla 7.–8.11.2023.

Koulutus liittyy Helluntaikirkon Hyvällä sydämellä -hankkeeseen, joka on EU:n aineellisen avun hanke (ESR+).

IK-opiston ja Helluntaikirkon yhteisessä diakoniaseminaarissa koulutetaan Hyvällä sydämellä -hankkeeseen osallistuvien seurakuntien vapaaehtoistoimijoita ja palkattuja työntekijöitä hankkeen toimijoiksi. Koulutukseen voivat osallistua myös muut diakoniatyöstä kiinnostuneet.

Ohjelma
Tiistai 7.11.
Klo 14 Ilmoittautuminen ja tulokahvit
Klo 15.30–17 .00 Koko Hyvällä sydämellä -tiimi – tervetuloa, esittäytyminen
Vuokko Hautala – Kohtaamisen diakoniaa / vapaaehtoistyö
Klo 17.00–17.45 Ruoka
Klo 18.30–19.30 Ryhmissä: Hyvällä sydämellä -hankkeessa työskentelykokemuksia *
Klo 19.30 Yhteysilta – vapaamuotoista tutustumista - puheenvuoroja
Klo 20.15 Saunat ja iltapala

Keskiviikko 8.11.
8.00–9.00 Aamupala
9.00–10.00 Vuokko Hautala – Diakonin virka ja johtajuus
10.00–10.15 Kahvi
10.15–12.30 Tino Varjola – Kohtaamisen teologiaa, Ruth Marttinen – Erityisryhmien kohtaaminen
12.30–13.15 Ruoka
13.30–14.30 Tiina Martin – Vähävaraisuus, Miten tästä eteenpäin? Miten suunnataan eteenpäin?
14:30 Kahvi

Lue lisää IK-opiston sivuilta ja ilmoittaudu: Hyvällä sydämellä -diakoniaseminaari.

Hankkeen muita koulutuksia

  • Aloituswebinaari 7.9.2023 klo 17.30–18.30
  • Kaksiosaisen koulutuswebinaari:
    • ensimmäinen osa torstaina 14.9.2023 klo 17.30–19.30 ja
    • toinen osa torstaina 21.9.2023 klo 17.30–19.30
  • Webinaari 12.10.2023 klo 17.30–19.30, aiheena ensimmäiset kohtaamiset Hyvällä sydämellä -hankkeessa

Lisätietoja antavat:

Tiina Martin, Hyvällä sydämellä -hankkeen koordinaattori, tiina.martin@helluntaikirkko.fi
Ruth Marttinen, Hyvällä sydämellä -hanketyöntekijä, ruth.marttinen@helluntaikirkko.fi
Mika Korkatti, hankevastaava, 040 588 9900, mika.korkatti@helluntaikirkko.fi
Seppo Kaski, diakonian koordinaattori, seppo.kaski@helluntaikirkko.fi

*  Osio on muutettu kokonaan ryhmätyöskentelyksi aiemmasta ohjelmasta poiketen.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.