KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Jumala on läsnä lomallakin

Jumala on läsnä lomallakin

Jumalan Sanaa ei voi kahlita, eikä Vapahtajamme pidä kesälomaa. Tämä on innostava ja rohkaiseva tieto meille jokaiselle. Saamme kääntyä Jumalan puoleen kaikissa asioissamme, ja Hän on aina tavattavissa. Ja mikä hienointa – saamme lomalla ja levossa luottaa Jumalan...
Monikulttuurisuustoimikunnan kannanotto

Monikulttuurisuustoimikunnan kannanotto

Viime viikkojen väkivaltaiset hyökkäykset maahanmuuttajataustaisia ihmisiä vastaan Oulussa ovat nousseet kansalliseksi huolenaiheeksi. Ne ovat myös nostaneet tarpeen puhua väkivaltaa, rasismia ja syrjintää vastaan. Kuten monia muitakin Euroopan maita myös Suomea uhkaa...
Koulupastori kulkee kauppakeskukseen

Koulupastori kulkee kauppakeskukseen

Koulupastorina vierailen pääasiassa kouluissa. Olen miettinyt, kuinka oppilaita tavoittaisi paremmin koulujen ulkopuolella. Hiihtolomalla kuulin jälleen parin nuoren päättäneen elämänsä oman käden kautta. Tyttö, joka oli juuri täyttänyt 14 vuotta, hirttäytyi...
NextGen – yhteinen ääni lasten ja nuorten puolesta

NextGen – yhteinen ääni lasten ja nuorten puolesta

Suomessa asuu noin 1 030 000 alaikäistä. Se tarkoittaa, että väestöstämme noin 19 prosenttia on lapsia tai nuoria. Aika monta alaikäistä, joille kertoa rakastavasta Jumalasta. Suomen reilu miljoona lasta ja nuorta voivat vaihtelevasti. Vuoden 2023 kouluterveyskyselyn...
Helluntailiikkeen Käsi kädessä -toiminta täyttää 20 vuotta

Helluntailiikkeen Käsi kädessä -toiminta täyttää 20 vuotta

Vuonna 2004 Turun Helluntaiseurakunta aloitti toimintamuodon, jollaista ei mikään helluntaiseurakunta koko Suomessa ollut ennen kokeillut. Kohderyhmänä olivat erityisesti kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset. Toiminnan perustaja Pirjo Kuusisto oli unelmoinut...