KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Vapaaehtoistyöstä voimavara kaikille

Näkövammaiset kokoontuivat hiljattain talvileirille Vilppulan Evankelistakodille. Nykyään leirejä on kaksi vuodessa, kesällä ja talvella. Leirillä vanhojen ja uusien ystävien kohtaaminen sujui luontevasti. Leiritoimikunta oli tehnyt erinomaista työtä.

Leirin aluksi Airi Lehtinen yllätettiin kukilla ja lahjalla, Hän oli nyt viimeistä kertaa leirin vetovastuussa. Airi aloitti leirityön yhdyshenkilönä 2011. Hän oli juuri silloin jäänyt eläkkeelle ja kyseli Jumalalta, mitä voisi tehdä. Vastaus tuli RV-lehden ilmoituksesta. Hyvä Sanoma ry etsi näkövammaistoimikuntaansa vapaaehtoista, joka ottaisi vastuulleen leiritoiminnan.
Kymmenen vuotta myöhemmin Airin kokoama leiritoimikunta oli suunnitellut ja toteuttanut 15 näkövammaisten vertaistukileiriä. Airi on ollut myös toimikunnassa kehittämässä äänilehtien ja -kirjojen tuotantoprosessia näkövammaisille.

Tässä on yksi vapaaehtoistyön menestyskertomus. Se osoittaa, miten yhden ihmisen halu antaa lahjansa Jumalan ja toisten palvelemiseen on ollut merkittävä siunaus hänelle itselleen ja lukuisille muille. Kertomus myös osoittaa, miten tärkeää on vapaaehtoistyön organisointi ja tukeminen. Ilman palvelemisen mahdollistavaa hallintoa olisi pitkäjänteisen työn tekeminen
ollut mahdotonta.

Helluntaikirkon yhteyteen siirtynyt Hyvä Sanoma -palvelut sekä siellä olleet tukipalvelut sisältävät yli sadan ihmisen vapaaehtoisorganisaation! Tämä seurakuntien ja erityiskohderyhmien tukemiseksi tapahtuva palveleminen tapahtuu
pääosin näkymättömissä. Samoin on seurakunnissa. Merkittävä osa toimintaamme on vapaaehtoistyön varassa. vapaaehtoistyö ei ole henkireikä vain yhteisölle, vaan myös vapaaehtoiselle itselleen. Tämänkin vuoksi vapaaehtoistyön tulisi olla seurakunnissa jatkuvan kehittämisen kohteena.

Taloustutkimuksen tutkimus vuodelta 2021 antaa rohkaisevan kuvan vapaaehtoistyön tulevaisuudesta. Kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan on kasvanut erityisesti nuorten keskellä. Tämä on hyvä uutinen seurakunnille, joissa vapaaehtoisista on pulaa.
Korona-aikana monet ikäihmisiin liittyvät seurakuntien vapaaehtoistoiminnat olivat vaikeuksissa. Tehtäviin kaivataan myös nuoria. Voisivatko jotkin vapaaehtoistehtävistämme toimia ovena seurakuntaan niille, jotka eivät vielä ole seurakunnan jäseniä?

Taloustutkimus antaa hyviä ohjeita vapaaehtoisten rekrytointiin ja tukemiseen. On hienoa huomata, että ohjeet ovat samassa linjassa Helluntaikirkon seurakuntien vapaaehtoistyön kehittämiseksi tarjoaman, Marjut Lindholm-Holopaisen Innostu ja innosta -koulutuksen esiin tuomien asioiden kanssa. Tutkimusraportissa tiivistetään: ”Jos vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot haluavat jatkossakin olla avoimia kaikille, tuIisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota rekrytointikäytäntöihin, perehdytykseen sekä työn tukemiseen.”

Helluntaikirkon vapaaehtoistyössä on – työn laajasta ja monipuolisesta kokemuksesta huolimatta – vielä paljon kehitettävää. Leiriyhdyshenkilön kapula siirtyi Vilppulassa Tarja Marttalalle, ja työ jatkuu. Näin olkoon jatkossakin niin seurakunnissa kuin Helluntaikirkossa.

Janne Lahti
Suomen Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelujen johtaja

Julkaistu RV-lehdessä 16.12.2022 Näkökulma-palstalla