KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Totuus ja uskollisuus

Sain perheeni kanssa viettää ison osan elämästä niin kutsutussa kolmannen maailman maassa, joka tunnetaan suurien vastakohtien valtiona. Kauniit, tuhansiin metreihin kohoavat Andit ja erilaiset heimot tapoineen tekevät syvän vaikutuksen lähes jokaiseen. Minuun suurinta vaikutusta ei tehnyt äärimmäinen köyhyys eikä valtava kuilu hyvin vauraiden ja hyvin köyhien välillä, vaan kaikkialle ulottuva, elämäntavaksi muodostunut kaiken ajattelun ja toiminnan kattava korruptio.

Maailman onnellisimmassa maassa tuskin haluamme osoitella sormella toisia korruption suhteen. Pyrimme täällä monin keinoin vaikeuttamaan ja ennaltaehkäisemään lahjusten ja laittomien palkkioiden institutionalisointia.

Totuuden ja uskollisuuden arvoon perustuvalla elämällä on suuri heijastevaikutus koko yhteiskuntaan.

Kulttuurissamme on pitkä kristillinen perintö. Tunnustamme yhä ainakin teoriassa rehellisyyden olevan hyvä asia. Ihmisten puheisiin pitää voida uskoa ja niiden totuudenmukaisuuteen luottaa. Mutta asiat muuttuvat ympärillämme. Tärkeinä pidettyjä arvoja ei enää kunnioiteta. Niitä on vääristelty sen sijaan, että ne olisivat osa todellisen elämän mallia ja arvopohjaa. Yksinkertaisinkin sopimus on nykyään puettava runsaalla juridiikan kielellä osapuolien suojaamiseksi. Näin on, koska monet henkilöt ja yritykset ovat kykenemättömiä pitämään lupauksensa ja toimimaan oikein.

Taustalla vaikuttaa oman edun saaminen toiselta osapuolelta. Valehtelu ja pettäminen on noloa vain, jos jää kiinni. Lupauksista ja julkisista sitoumuksista tulee pikemminkin välineitä saada haluamansa kuin sitoumuksia totuuteen. Hetken mielijohteesta pystymme kevyesti hylkäämään avioliittolupaukset, liikesitoumukset ja henkilökohtaiset lupaukset ihmisille, jotka ovat lähellämme. Kuinka paljon helpommaksi muodostuukaan hylätä ne arvot, jotka mielestämme etäinen Jumala haluaa elämässämme säilyttää?

Luottamuksen perustana olevat totuuden kertominen ja lupausten pitäminen vaikuttavat kaikkiin elämämme alueisiin. Samoin myös uskottomuus yhdellä elämän alueella leviää usein muillekin alueille. Nämä mielletään usein hyvin yksityisiksi, yksilön omiksi asioiksi. Lopulta niin onkin, mutta totuuden ja uskollisuuden arvoon perustuvalla elämällä on suuri heijastevaikutus koko yhteiskuntaan. Ihmisen tekemät päätökset eivät usein koske vain häntä itseään. Välittömän lähipiirin lisäksi ne vaikuttavat yhteisölliseen hyvin- tai pahoinvointiin.

Voimakas yksilökeskeisyys, jossa päätöstemme vaikutukset nähdään vain yksityisinä tekoina, heikentää moraalia ja lopulta murentaa kokonaisen yhteisön eettisen toiminnan. Vaihtoehtoisesti Jumalan viisaudessaan antama totuuden ja uskollisuuden arvo säilyttää yksilöllä terveet toimintatavat, antaa hyvän omantunnon ja auttaa näin koko yhteiskuntaa elämään eettisesti ja vastuullisesti.

Kauko Uusila

Kirjoittaja on Oulun helluntaiseurakunnan johtava pastori ja Helluntaikirkon johtaja.

Jukaistu RV-lehden nro 24 pääkirjoituksena 16.6.2023