KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Evankeliumi kaikille kansoille Suomessa

4.9.2023 | Viime vuosikymmenet Suomi on elänyt valtavien muutosten keskellä. Yksi iso muutos on ollut se, että ihmiset liikkuvat enemmän maasta ja maanosasta toiseen. Merkittävimpiä syitä muuttamiseen ovat pakolaisuus, työ, perhe ja opiskelu. Migrin tilastojen mukaan vuonna 2022 Suomesta oleskelulupaa hakevat tulivat 152 eri maasta.

Perheemme asuu Itä-Helsingissä Kontulassa. Täällä ollaan jo tilanteessa, jossa yli puolet peruskoulujen oppilaista on maahanmuuttajataustaisia. Olipa lehdessä hiljattain juttu lähikoulumme ekaluokasta, jossa oppilaista vain yksi oli äidinkielenään suomea puhuva. Tilastot paukkuvat Kontulassa varmasti jatkossakin. Seuraavien 20 vuoden aikana on todennäköistä, että yli puolet asukkaista on maahanmuuttajataustaisia ja islamista tulee suurempi uskonto kuin kristinusko.

  Kansakuntien liikkumiset avaavat aivan uusia mahdollisuuksia.

Kun lähetystyöntekijöitä on lähetetty vuosisatojen kuluessa maailman ääriin, ei ole mietitty, onko jokin alue sopiva seurakunnan perustamiselle. Lähetyskäsky on velvoittanut viemään evankeliumin kaikkialle. Ja missä ihmisiä on tullut uskoon, sinne on perustettu uskoon tulleista seurakunta. Evankeliumi on kuulunut kaikille ihmisille.

Nyt elämme kansakuntien sekoittumisen aikaa. Se on asettanut meidän herätysliikkeemme aivan uuden tilanteen eteen. Lähetyskentät ovat tulleet keskellemme. Mutta se ei saa olla vain fraasi, jota hoemme. Tilanne vaatii pikaisesti aivan uutta ajattelua ja toimintaa.

Minut siunattiin 25 vuotta sitten lähtemään lähetystyöhön Nepaliin. Muistan että jossakin lähtöjuhlassa luettiin Raamatusta kohta ”Lähetä leipäsi vetten yli, niin saat sen ainakaan takaisin”. Tulkitsin sen silloin tarkoittavan minua ja perhettäni, että seurakunta toivoo vielä saavansa meidät takaisin.

Nykyään seurakunnassamme Kontulassa on mukana yli 20 uskovaa nepalia. Kun katson heidän intoaan olla mukana Jumalan valtakunnan työssä, ymmärrän, miten moninkertaisesti olemme saaneet siunauksia takaisin vetten yli. Nyt haluamme yhdessä heidän kanssaan saavuttaa ne tuhannet nepalilaiset, jotka asuvat Suomessa.

Kansakuntien liikkumiset avaavat aivan uusia mahdollisuuksia evankeliumille. Olemme seurakuntana juuri aloittamassa täysin saavuttamattoman monikymmenmiljoonaisen kansan tavoittamisen yhdessä Avainmedian kanssa. Tarvittiin perhe, joka tuli hakemaan turvapaikkaa Suomesta. Tarvittiin seurakunta, joka johdatti perheen uskoon. Tarvittiin näky tämän perheen kansanryhmän saavuttamisesta.

Nyt on seurakunnan aika ottaa poliittiset ja median värjäämät silmälasit pois, laittaa päähän Pyhän Hengen lasit ja katsoa Suomea Jumalan silmin.

Tomi Kuosmanen

Kirjoittaja on Kontulan Metrokappelin johtava pastori.

Julkaistu RV-lehden nro 36 pääkirjoituksena 8.9.2023